Reliéfna pečiatka MODEL M DESK(ČIERNY)

52,54 € za kus

Farba odtlačku pečiatky

+
Reliéfna pečiatka - robustné stolové
Ochrana dokumentov pred kopírovaním a falšovaním. Reliéfny odtlačok nemožno jednoducho kopírovať ani skenovať. Vďaka technicky náročnej výrobe razníc pre trojrozmerný odtlačok je riziko sfalšovania duplikátu reliéfneho pečiatky veľmi malé.
Rozmer odtlačku:
pr. 41 mm
Kompletná cena (mechanika, štoček, vankúšik)